máj 4, 2017

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo Vám spracujeme už od 50,- EUR mesačne.

 

V sústave podvojného účtovníctva musia účtovať :

  • subjekty/podnikatelia zapísaní v Obchodnom registri;
  • všetky ostatné subjekty, ktoré nespĺňajú podmienky pre vedenie jednoduchého účtovníctva (napr. občianske združenie, ktoré podniká a jeho príjmy v predchádzajúcom účtovnom období dosiahli 200.000,- EUR a viac).

V sústave podvojného účtovníctva môžu účtovať:

  • subjekty, ktoré môžu účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, ale túto možnosť nevyužili, t.j.  fyzická osoba – podnikateľ (SZČO, advokáti,…)

 

Spracovanie podvojného účtovníctva našou spoločnosťou obsahuje vedenie nasledovných účtovných kníh:

  • Hlavnej knihy
  • Účtovného denníka
  • Evidenciu odberateľských a dodávateľských faktúr, pohľadávok a záväzkov
  • Evidenciu finančný prostriedkov v pokladni a na bankovom účte
  • Evidenciu majetku