máj 3, 2017

Služby

Poskytujeme služby v oblasti vedenia jednoduché a podvojného účtovníctva, ako aj v oblastiach, ktoré priamo súvisia s vykonávaním podnikateľskej činnosti – vedenie mzdovej agendy, evidencie motorových vozidiel a pod.

Obrátiť  sa na nás môžete pri vedení účtovníctva formou pravidelnej mesačnej agend, ale aj pri jednorazových zákazkách – u klientov s nižším počtom účtovných dokladov počas roka.

Radi Vám spracujeme a pomôžeme aj s Vašou administratívnou činnosťou.

Bližšie informácie Vám poskytneme telefonicky, e-mailom alebo pri osobnom stretnutí.

CENNÍK