máj 3, 2017

Cenník

CENNÍK SLUŽIEB
platný od 01.01.2017
Jednoduché účtovníctvo MJ Cena za MJ
Neplatiteľ DPH Platiteľ DPH
Paušál (do 50 položiek) mesiac 50.00 € 60.00 €
Paušál (51-100 položiek) mesiac 70.00 € 80.00 €
Paušál (101-200 položiek) mesiac 115.00 € 140.00 €
Paušál (nad 201 položiek) mesiac dohoda dohoda
Daňové priznanie k dani z príjmov
ks od 40,00
Podvojné účtovníctvo MJ Cena za MJ
Neplatiteľ DPH Platiteľ DPH
Paušál (do 50 položiek) mesiac 65.00 € 0,75 €/pol. 75.00 € 0,90 €/pol.
Paušál (51-100 položiek) mesiac 80.00 € 90.00 €
Paušál (101-200 položiek) mesiac 150.00 € 170.00 €
Paušál (nad 201 položiek) mesiac dohoda dohoda
Daňové priznanie k dani z príjmov
ks od 160,00 €
Ostatné služby MJ Cena za MJ
Vedenie mzdovej agendy
* pracovný pomer
zamestnanec/mes.
10.00 €
* dohoda
zamestnanec/mes.
10.00 €
Cestovný príkaz pracovná cesta od 15,00 €
Konzultácie hodina 40.00 €
Administratívne práce hodina 20.00 €
DPFO A – do dvoch zamestnávateľov
ks 20.00 €